Çevre Politikamız

  • Tüm faaliyetlerimizde, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymayı
  • Bütün ürünlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı
  • Hem üretim, hem de kullanım safhasında enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirmeyi
  • Kaynakları verimli kullanmayı ve her fırsatta geri dönüşümün önemini vurgulamayı
  • Çalışanların ve toplumun çevre bilincini arttırmayı ilke edinen bir anlayış ile, çevre hassasiyeti konusunda örnek gösterilen bir kuruluş olmak.

Broşürler